U streličarstvu postoji više disciplina (kao i lukova), tako da svako može da nađe disciplinu
koja mu najviše odgovara, ali su najpopularnije i najrasprostranjenije tri discipline:
metno (targert), u polju (field) i 3D streličarstvo.