Lukovi

Osnovni tipovi lukova su Long Bow (dug luk), Recurve Bow (zakrivljeni luk) i Compound Bow (složeni luk).

            Long Bow

Najosnovniji i najjednostavniji luk u poređenju sa recurve i compound lukovima.
Pravi se od jednog komada drveta, sa hvatom od kožne trake, namotane oko luka.
Sa strane luka urezana je jedna polica koja igra ulogu resta za strelu, gde se stavlja
vrh strele kada je tetiva potpuno nategnuta.
Tradicionalno engleski long bow se pravi od tisovog drveta. Luk se obično pravi tako
da je visok koliko i njegov korisnik – omogućavajući strelcu da povuče tetivu do vilice.

 

            Recurve Bow

Ovaj luk je jedini dozvoljen na Olimpijskim igrama.
Naziv ovog luka potiče od njegove geometrije koja ga karakteriše: “recurve” – kontra krivina,
znači da osim osnovne krivine krakova luka koja ide ka streličaru, postoji i kontra krivina,
na krajevima krakova.

Ovaj luk u osnovi čine:

 • Rajzer (riser) ili drška – centralni deo luka.
 • Kraci (limbs) – kače se na rajzer.
 • Tetiva (string) – spaja krajeve kraka.
 • Nocking point – graničnik na tetivi za postavljanje strele.
 • Rest – postavlja se na rajzer i na njega se oslanja strela.

Dužina današnjih rikrv lukova varira od 1220 mm (48 inča) do 1780 mm (72 inča). Sila luka je obično napisana na poleđini donjeg kraka i izražena je u funtama (1 funta jednaka je težini od 453.6 grama). Npr. 40@28 napisano na donjem kraku rikrv luka znači da pri punom povlačenju od 28 inča sila na prstima streličara je 40 funti (oko 18 kilograma), što znači da je jačina luka određena kracima koji su montirani. Zatezna sila rikrva bira se zavisno od uzrasta streličara, fizičke konstitucije, discipline i drugih parametara. Uobičajeno se za mlađe osobe uzima luk zatezne sile oko 20 funti, dok se za odrasle koriste lukovi sa zateznim silama između 26 i 42 funte.

 

            Compound Bow

Ovo je moderni luk koji je razvijen u USA, kasnih 60-tih, pre svega kao luk za lov.
Dizajn je inovativan zaokret od vekovima stare konstrukcije lukova. Ekcentrični koturovi (kamovi) koji su pričvršćeni na krajevima krakova i povezani u sistem koturova za tetivu, omogućavaju streličaru daleko veću jačinu natega nego što bi to bilo moguće sa recurve ili longbow lukovima. Puna jačina natega se navlači do tačke kad se kamovi ne preokrenu. Od te tačke napor koji je potreban da se drži nateg pada za preko 50%, u zavisnosti od podešavanja. Ovo olakšava nišanjenje, daje strelcu mnogo više vremena, pre nego što se njegovi mišići zamore, dok sa recurve ili longbow lukovima cela težina povlačenja se drži do momenta okidanja. Većina današnjih compound lukova ima široku mogućnost podešavanja jačine natega.

 

 

Strele

U osnovi, strele se prave od tri vrste materijala, drveta, aluminijuma, karbona i kombinacije
aluminijuma i karbona. Strele se sastoje od četiri dela: vrha, tela, pera i noka (završetak koji se
kači na tetivu). U zavisnosti od materijala kojim je izrađeno telo strele, različita je i njena tvrdoća,
a jedinica za tvrdoću strele je “spajn” (spine).
Izbor strele zavisi od dužine natega streličara i opterećenja u punom nategu. 

Ostala oprema

 

 • Nišan
 • Kliker – čelična elastična traka i služi da se svaka strela ispali istim nategom.
 • Grip – rukohvat.
 • V-bar – nosač prednjeg i bočnih stabilizatora.
 • Stabilizatori – služe da eliminišu zaokrete i vibracije luka.
 • Stalak
 • Štitnik za ruku – štiti prednju ruku od dodira tetive.
 • Tab – štitnik za prste kojima se drži tetiva tokom odapinjanja.
 • Slinger – traka ili kanap koji osigurava da luk, nakon odapinjanja, ne ispadne iz ruke.
 • Štitnik za grudi – služi da eliminiše uticaj široke odeće ili odeće za kišu, na tetivu pri otpuštanju.
 • Baton – služi da poravna strelu i sprečava je da udari u luk nakon odapinjanja.
 • Tobolac – futrola za strele sa dodatnim džepovima.
 • Nok – plastični završetak na streli, koji služi da se strela zakači za tetivu.