Ukoliko imate želju da se upoznate sa veštinom gađanja lukom i strelom, proverite da li posedujete “lovački instinkt” ili jednostavno
uživate u streličarskom sportu, nudimo vam prostor i termine da to i učinite.

  • probni trening je besplatan.

Svim zainteresovanim osobama na raspolaganju su: prilagođene prostorije i sala za bavljenje streličarstvom, kompletna streličarska
oprema i sportski rekviziti, kao i nadzor stručnih lica.

Zakup sale na jedan sat, sa našom opremom i kratkom obukom:

  • 3.000.- dinara (za više od 5 osoba, dogovor zbog obezbeđivanja instruktora)

Za ostalo (team building, individualni ili porodični trening) nas slobodno kontaktirajte.